Freelancer - Translator - Programmer (VBA Excel)

► More than 10 year experience in using Visual Basic for Application (Excel).
► With VBA all job will more faster, high quality & finished as schedule.
► Translator English to Malay

7/28/2010 04:53:00 PM

Mari Belajar Macro - Bab 4

Posted by snid73

Bab 4 ini adalah sambungan dari Bab 3 mengenai kawalan-kawalan di dalam Userform iaitu memaparkan data dari Worksheet ke Userform di mana pada Bab ini, terdapat arahan-arahan (source code) yang lebih kompleks kerana ia melibatkan data yang ingin dipaparkan lebih daripada 1.

Seperti yang telah diterangkan di dalam Bab 3, sedikit sebanyak anda mungkin telah memahami konsep untuk
memaparkan data-data yang berada di dalam Worksheet ke dalam Userform.
Seperti contoh yang telah diberikan perkataan “Nama” pada cells A1 dipaparkan pada kawalan Label1.
Bagaimana hendak memaparkan senarai nama (lebih dari satu data) di Userform. Terdapat beberapa jenis
kawalan yang boleh dipilih untuk memaparkan data di Userform seperti :

ListBox atau ComboBox

Nota ini boleh dimuat turun dari pautan ini : klik sini

0 comments:

Post a Comment